News

Zmiana formy zgłaszania dystansu

sobota 7:00
niedziela 11:00

Ice Cup PolandSEZON 2017 - 2018


M Ę Ż C Z Y Ź N I
1 Łukasz Tkacz KS SWS 1073
2 Leszek Naziemiec KS SWS 1059
3 Rafał Domeradzki
575
4 Mariusz Lebioda KS SWS 570
5 Marek Grzywa KS SWS 565
6 Bartosz Sztaba Termoklina 560
7 Janusz Machaczek Termoklina 555
8 Tsdeusz Trocha KS SWS 550
9 Grzegorz Truchan Termoklina 545
10 Adam Pycia
325
11 Kamil Janicki
320
12 Grzegorz Halor
315
13 Brajan Szołtysek Termoklina 310
14 Rafał Bacławski
305
15 Kamil Bieszczad Termoklina 300
16 Piotr Zaryczny
179
17 Mariusz Więckowski
178
18 Michał Węc
177
19 Grzegorz Filipkowski KS SWS 176
20 Witold Mazur
175
21 Andrzej Czaja
174
22 Przemysław Halemba Termoklina 173
23 Damian Leśniok Termoklina 172
24 Bartłomiej Soter KS SWS 171
25 Witold Paciej Termoklina 170
26 Marcin Pająk KS SWS 169
27 Czesław Wizner
168
28 Kamil Bieszczad Termoklina 128
29 Damian Leśniok Termoklina 127
K O B I E T Y
1 Tatiana Korona TeamKaraś 325
2 Dorota Zięba Termoklina 320
3 Justyna Kolarczyk Harciole 315
4 Martyna Jakubska KS SWS 179
5 Mirosława Zwierzyna Termoklina 178
6 Janina Zięba Termoklina 177
7 Paula Skrzyńska Termoklina 129
S T O W A R Z Y S Z E N I A
1 KS SWS 4512
2 Termoklina 3844
3 TeamKaraś 325
4 Harciole 315

Tworzymy POLSKĄ LIGĘ zimowych pływaków i zimowych pływaczek oraz stowarzyszeń, które ich zrzeszają.
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich organizatorów zawodów w zimnym pływaniu odbywających się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
REGULAMIN

Kontakt:
icp@silesiawinterswimming.com
Łukasz Tkacz tel. 691-852-737